МобілізаціяЗапитання: Чи змінився порядок виїзду закордон у зв’язку з мобілізацією?! Чи потрібно для виїзду закордон отримувати довідку з військкомату? Що робити коли на кордоні відмовляються випускати тебе з України без відповідної довідки?

Відповідь: Ні. Довідка з військкомату не потрібна для перетину кордону. Представники прикордонної служби відповідно до чинних нормативно-правових актів України не мають права вимагати такі довідки. Єдиним документом для перетину кордону є паспорт громадянина України для виїзду закордон та проїздний документ дитини, або для окремих категорій громадян – дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка.

Прихильники відмінної точки зору дуже часто посилаються на те, що ніби-то такий обов’язок покладається на громадян Указом Президента України № 40/2015 від 30 січня 2015 року “Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році”  та Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Однак, це не так.

Так в Указі Президента України № 40/2015 лише констатується необхідність внесення змін до законодавства, зокрема у пункті 1: “Кабінету Міністрів України невідкладно: <…> 2) опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання порядку виїзду за кордон громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції;”

Немає такої норми і в Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Зокрема, в частині шостій статті 22 Закону лише передбачено, що громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється  зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

Місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово (абз. 5 статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“).

Тож, на час мобілізації забороняється без дозволу військкомату не пересуватися територією України та виїздити за межі України, а міняти місце проживання. 

Місце проживання та перебування особи офіційно встановлюється та підтверджується відповідною реєстрацією, яка вноситься до паспорта громадянина.

Відповідно до частини четвертої статті 313 Цивільного кодексу України,  “Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.”

Відповідно до статті 7 Конституції України“В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.” 

Відповідно до статті 19 Конституції УкраїниПравовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.”

Відповідно до статті 33 Конституції України “Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються ЗАКОНОМ.”

Відповідно до статті 64 Конституції України “Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.”

Законом, який визначає порядок виїзду з держави є Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”. Підстави для обмеження виїзду закордон пердбачені у статті 6 цього Закону.

Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта у випадках, якщо:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, – до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов’язання – до виконання зобов’язань, або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов’язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, – до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; 

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), – до виконання зобов’язань;

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості – до з’ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей; 

8) щодо нього подано цивільний позов до суду – до закінчення провадження у справі;

9) він перебуває під адміністративним наглядом міліції – до припинення нагляду.

Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами
1-9 частини першої цієї статті.

Таку позицію підтвердила і Адміністрація Державної прикордонної служби України.

Відповідь на запит_АДПСУ

Якщо посадові особи державної прикордонної служби України обмежують вас в праві перетину кордону з мотивів відсутності довідки чи дозволу від військкомату – це грубе порушення законодавства та зловживання владою.

Пропускний режим на кордоні здійснюється відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (в редакції від 31.10.2014).

Відповідно до пункту 15 Правил, “На підставі рішення уповноваженого законом державного органу про тимчасову відмову у виїзді за кордон (заборону виїзду), прийнятого відповідно до статті 6 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє громадянину у перетинанні державного кордону, про що виносить обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причин відмови, один примірник якого видається громадянинові.”

Тож, якщо посадова особа Адміністрації ДПСУ на кордоні відмовляє вам у праві виїзду закордон, ви маєте законне право вимагати викласти це рішення письмово та отримати примірник такого обґрунованого рішення із зазначенням мотивації відмови.

Рішення надалі можна оскаржити до Адміністрації Державної прикордонної служби України або до суду.

У разі якщо уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляється надавати вам примірник обґрунованого рішення, слід записати інформацію з бейджа особи, яка відмовляє вам у виїзді (прізвище, ім’я, по батькові, посада або звання) та зателефонувати на гарячу лінію Адміністрації ДПСУ за номером (044) 527-63-63 та повідомити про порушення, допущені конкретними службовими особами.

Пам’ятайте! Конституційні права громадянина України можуть бути обмежені лише у випадках передбачених законами, а не підзаконними актами окремих органів виконавчої влади чи посадових осіб. Однак, в умовах воєнного стану обмеження окремих конституційних прав громадян, зокрема і свободи виїзду закордон – можливе. Режим воєнного стану вводиться Указом Президента України із обов’язковим затвердженям Верховною Радою України. В Указі обов’язково вказується час на який він вводиться та які конкретно права громадян обмежуються.