Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

28 листопада 2014 р. Справа № 804/16853/14   Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Турової О.М.

розглянувши в порядку письмового провадження у м. Дніпропетровську адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області про визнання дій неправомірними та стягнення безпідставно сплачених коштів, –

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, в якому просив: визнання неправомірними дії відповідача щодо стягнення з позивача 87,15грн., як плати за послугу з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та щодо стягнення з нього 120,00грн., як плати за вартість бланку цього паспорту, а також щодо відмови у поверненні цих зайво сплачених коштів та стягнути з відповідача вищеозначені незаконно отримані кошти в загальному розмірі 207,15грн. (87,15грн.+120,00грн.).

В обґрунтування позовних вимог зазначалося, що позивачем при оформленні документів на видачу паспорта громадянина України на право виїзду за кордон окрім державного мита у розмірі 170,00грн., сплата якого передбачена ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993р. №№7-93, на вимогу відповідача також було сплачено кошти у сумі 87,15грн., як плату за послуги з оформлення та видачі закордонного паспорта на право  виїзду за кордон та кошти у сумі 120,00грн., як плату за вартість бланку цього паспорту. Однак, відповідно до чинного законодавства України, єдиною платою за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон є державне мито у розмірі 170,00грн. У зв’язку із цим 05.09.2014р. ОСОБА_1 звернувся до Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області з заявою про повернення зайво сплачених коштів у загальному розмірі 207,15грн. (87,15грн.+120,00грн.), проте, листом відповідача від 15.09.2014р. за вих. №1201/Б-721 йому було протиправно відмовлено.

Позивач про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, проте у судове засідання не з’явився, надав клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідач також був належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи, проте у судове засідання його представник не з’явився, про причину неявки суд не повідомив.

При цьому відповідачем було надано письмові заперечення на позовну заяву, в яких значилося, що Головне управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області з позовними вимогами не погоджується та вважає їх необґрунтованими, оскільки справляння державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон у розмірі 170,00грн., передбачене ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993р. №№7-93, не є єдиним платежем за видачу вказаного документу, тому що Законом України «Про адміністративні послуги» встановлено, що оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон є адміністративною послугою, яка надається на платній основі. При цьому п.27 розділу І «Адміністративні послуги» Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007р. №795, встановлено плату за надання підрозділами ДМС України послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За змістом примітки до Переліку розмір плати за надання послуги наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланків. Разом з тим, п.4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1098, передбачено, що у разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції, у тому числі вартості персоналізації. Отже, оскільки адміністративна послуга з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон передбачає видачу бланка, її замовник сплачує:377,15грн., з яких: 1) 87,15грн. – плата за надання адміністративної послуги (не термінове надання); 2) 120,00грн. – оплата витрат, пов’язаних з придбанням бланкової продукції, у тому числі вартість персоналізації (у даному випадку враховується, що за договором на закупівлю бланків документів суворої звітності, укладеного між ДМС України та ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» ціна за одиницю бланкової продукції з податком на додану вартість складає 82,80грн.; персоналізація (нанесення персональних даних громадянина України на полікарбонатну сторінку паспорта) здійснюється ДП «Державний центр персоналізації документів» згідно укладеного з ним договору на закупівлю послуг з персоналізації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон вартістю з ПДВ 37,20грн. (82,80грн.+37,20грн.=120,00гн.); 3) 170,00грн. – державне мито згідно ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993р. №№7-93. Суми державного мита зараховуються безпосередньо до загального фонду Державного бюджету України і ДМС України жодним чином не може розпоряджатися цими коштами. При цьому кошти за надані послуги та понесені витрати у загальному розмірі 207,15грн. зараховуються на казначейські рахунки територіальних органів ДМС України і в подальшому перераховуються до ДМС України для перерахування за призначенням. За таких обставин, відповідач вважає свої дії правомірними, а позовні вимоги такими, що задоволенню не підлягають.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області у судове засідання також не з’явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі в порядку письмового провадження.

Зважаючи на приписи ч.4 ст.122, ч.4, ч.6 ст.128 КАС України, а також на строки розгляду адміністративних справ, встановлені ст.122 КАС України, суд розглянув дану справу в порядку письмового провадження за наявними у справі доказами, оскільки не вбачає потреби заслуховувати свідків та експертів.

Дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази, проаналізувавши зміст норм матеріального та процесуального права, які регулюють спірні правовідносини, суд приходить до висновку, що пред’явлений адміністративний позов підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 під час оформлення документів на видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон було здійснено наступні платежі: 1) 170,00грн. державного мита згідно ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993р. №№7-93; 2) 87,15грн. плати за адміністративну послугу з оформлення та видачі цього паспорта; 3) 120,00грн. плати за вартість його бланку та персоналізацію.

При цьому, 05.09.2014р. ОСОБА_1 звернувся до Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області з заявою щодо повернення зайво сплачених коштів у розмірі 87,15грн. та 120,00грн., в якій зазначив, що сплата встановленого Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993р. №№7-93 державного мита за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон у розмірі 170,00грн. покриває вартість витрат, пов’язаних із вчиненням територіальним органом ДМС України дій щодо оформлення та видачі означених паспортів (у тому числі і вартість бланка), тому кошти у загальному розмірі 207,15грн. ним сплачено безпідставно (а.с.6-7).

Листом від 15.09.2014р. за вих. №1201/Б-721 Головне управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області відмовило позивачеві у поверненні коштів, сплачених останнім за надання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також за вартість бланку цього паспорта та його персоналізацію у загальному розмірі 207,15грн., зазначивши, що внесення такої плати передбачено чинним законодавством України (а.с.8-14).

Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасового затримання та вилучення визначаються відповідно до цього Закону Кабінетом Міністрів України і підлягають опублікуванню.

На виконання вищеозначеної норми Закону Постановою Кабінету Міністрів України №231 від 31 березня 1995 року було затверджено «Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення» (далі – Правила).

Відповідно до пункту 10 Правил для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон подається: заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років); копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи; дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

Згідно з ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 «Про державне мито» (далі – Декрет) платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

До об’єктів справляння державного мита належить, зокрема, державне мито за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 170,00грн. із розрахунку 10 х 17,00грн. (статті 2, 3 Декрету).

При цьому Постановою Кабінету Міністрів України №795 від 4 червня 2007 року «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» визначено перелік платних послуг, серед яких послуга за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вартість якої складає 87,15грн.

Разом з тим, відповідно до пункту 2 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1098 від 26 жовтня 2011 року, послуги надаються за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, платні послуги можуть бути надані за заявою особи, тобто за наявності у неї бажання отримати таку послугу, і замовлення такої послуги з метою, зокрема, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, не є обов’язковим.

При цьому судом встановлено, що ОСОБА_1 з метою отримання будь-яких послуг до відповідача не звертався і відповідних заяв не подавав.

Щодо необхідності оплати вартості бланку паспорту та його персоналізації судом встановлено наступне.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України №1098 від 26 жовтня 2011 року затверджено Порядок надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, пункт 4 якої передбачає, що у разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції. Обсяг витрат визначається МВС.

Однак, нормативний документ МВС України, який би визначив вартість бланку паспорта відсутній, а посилання відповідача на договори на закупівлю бланків документів суворої звітності та на закупівлю послуг з персоналізації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон є безпідставними, оскільки вони не є документом, що визначає вартість такого бланку.

При цьому ні в Порядку, на який посилається відповідач на обґрунтування правомірності своїх вимог щодо сплати позивачем 120,00грн., ні в Правилах розмір такого відшкодування не встановлено.

Отже, вимога відповідача про необхідність сплати вартості бланку паспорта саме в розмірі 120,00грн. є необґрунтованою.

Крім того, суд також зазначає, що сплата установленого Декретом державного мита покриває вартість витрат, пов’язаних із учиненням відповідачем дій щодо видачі громадянам України закордонних паспортів на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому відповідач не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта.

Аналогічна правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду України від 03.12.2013 року у справі № 21-416а13 (за аналогічним адміністративним позовом).

Зважаючи на наведене, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить із того, що що позивачем при подачі позову до суду понесені судові витрати у вигляді сплати судового збору у сумі 73 грн. 08 коп., що підтверджується квитанцією, наявною в матеріалах справи (а.с.2), а відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Таким чином, судові витрати, понесені позивачем та підтверджені вищенаведеними належними доказами підлягають стягненню з Державного бюджету України на користь позивача у розмірі 73 грн. 08 коп.

Керуючись ст. ст. 122, 160-162, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

п о с т а н о в и в :

Адміністративний позов ОСОБА_1 до Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області про визнання дій неправомірними та стягнення безпідставно сплачених коштів – задовольнити.

Визнати неправомірними дії Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області щодо стягнення з ОСОБА_1 коштів у сумі 87грн. 15коп. (вісімдесят сім гривень п’ятнадцять копійок) як плати за надання послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також коштів у сумі 120грн. 00 коп. (сто двадцять гривень 00 копійок) як плати за вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон та його персоналізації.

Визнати неправомірними дії Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області щодо відмови ОСОБА_1 в поверненні зайво сплачених коштів у сумі 87грн. 15коп. (вісімдесят сім гривень п’ятнадцять копійок) як плати за надання послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також коштів у сумі 120грн. 00 коп. (сто двадцять гривень 00 копійок) як плати за вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон та його персоналізації.

Стягнути з Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області на користь ОСОБА_1 кошти у сумі 87грн. 15коп. (вісімдесят сім гривень п’ятнадцять копійок), сплачені останнім в рахунок оплати за надання послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також кошти у сумі 120грн. 00 коп. (сто двадцять гривень 00 копійок), сплачені ним за вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон та його персоналізації.

Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 судові витрати із сплати судового збору у розмірі 73 грн. 08 коп. (сімдесят три гривні вісім копійок).

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені ст. 186 цього Кодексу до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя                                        О.М. Турова